З В І Т ЗДО 19 Троянда за 2023рік

Звіт ДНЗ №19 Троянда новий 3

З В І Т ДНЗ 19 Троянда за 2022 рік

З В І Т ДНЗ 19 Троянда 2

Нова українська школа визначає побудову освіти на всіх її ланках з максимальним урахуванням індивідуальних особливостей (фізичних, психічних, інтелектуальних) кожної дитини незалежно від її вікової групи.
Головною метою дошкільного закладу є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у вихованні, догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового і духовного розвитку.
Діяльність дошкільного закладу спрямована на реалізацію основних завдань дошкільної освіти: збереження та зміцнення фізичного та психічного здоров’я дітей; формування особистості дитини, розвиток її творчих здібностей та нахилів, набуття нею соціального досвіду та готовності продовжувати освіту.
Організація освітньої діяльності в дошкільному навчальному закладі у 2018/2019 навчальному році здійснюється відповідно до Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Базового компоненту дошкільної освіти, Положення про дошкільний навчальний заклад (затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 20.03.2003 № 305), Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів (затверджено наказом Міністерства охорони здоров’я України від 24.03.2016 № 234), Гранично допустимого навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форм власності (затверджено наказом МОН України від 20.04.2015 № 446), інших нормативно-правових актів, власного статуту, який зареєстрований виконавчим комітетом Івано-Франківської міської ради.
На сьогоднішній день в дошкільному закладі функціонує одинадцять груп , з яких 9 дошкільних груп та 2 ясельні групи,з них з режимом роботи 10,5 годин – 3 групи та 12 годин – 8 груп. В жовтні 2018 року відкрито 2 інклюзивні групи. Розрахований на 210 дітей із загальним розвитком, працює за п’ятиденним робочим тижнем.
За п’ятдесят два роки педагогічної діяльності в ДНЗ №19 «Троянда” створено свій стиль, традиції та особливості організації освітнього процесу.
Списковий склад становить 315 дітей, з них раннього віку – 52 дітей, дошкільного –263. Вільних приміщень заклад немає. В закладі функціонує музична та спортивна зали. Усі приміщення ДНЗ відповідають не лише санітарно-гігієнічним нормативам, але і сучасним вимогам, естетично оформлені. Усі групи ізольовані.

Для забезпечення головної мети дошкільної освіти колектив визначив основні завдання:
– забезпечити впровадження Базового компоненту дошкільної освіти як державного стандарту, Програми розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля», новітніх педагогічних технологій, модернізації форм і методів управління дошкільним закладом з урахуванням положень Закону України «Про дошкільну освіту» , «Про освіту» та концепції Нової української школи;
• досягнути позитивних змін в організації освітнього процесу шляхом впровадження особистісноорієнтованих підходів до навчання і виховання дошкільників;
• створити розумне, розвивальне, емоційне середовище для реалізації дитиною свого природного потенціалу (фізичного, психічного, соціального);
• спрямувати методичну роботу на формування соціально-педагогічної компетентності вихователя, оволодіння новими освітніми технологіями, сприяти особистісному розвитку та професійної активності педагогів;
• надавати всебічну допомогу сім`ям у розвитку, вихованні і навчанні дітей, впроваджувати педагогіку партнерства;
• створювати позитивний психологічний клімат, збагачувати внутрішній світ дитини позитивними емоціями, насичувати її життя приємними враженнями;
• розвивати базові якості особистості, виховувати основи громадянської свідомості дошкільника.

Зміст освітньої роботи з дітьми в ДНЗ визначається Базовим компонентом дошкільної освіти і реалізується згідно з Програмою розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля», яка передбачає зміни підходів до організації життєдіяльності дітей та освітнього процесу. Крім основної, в освітньому процесі використовуємо й додаткові програми: Англійська мова для дітей дошкільного віку та навчання хореографії.
Пріоритетними напрямами в роботі ДНЗ є гуманітарний, музично – естетичний, логіко – математичний та фізичний розвиток дошкільників, які сприяють всебічному розвитку особистості дитини.
Діяльність дошкільного навчального закладу спрямована на модернізацію освітнього процесу, підвищення його ефективності, впровадження новітніх освітніх технологій та передового педагогічного досвіду, створення єдиного розвивального простору.
Для задоволення потреб батьків працюють гуртки для дітей:
«Веселі нотки» – керівник Цвігун Л.В.,
«Дивосвіт» (театралізована діяльність) керівник Типусяк Т.В.
“Здоров’ятко” (спортивна гімнастика) керівник Кваснюк М.Й.
– надаються додаткові платні послуги:
– з навчання дітей англійської мови (вчителі Приймачук С.Ф., Демянів О.Л.);
– з навчання хореографії ( керівник гуртка Кузь М.В.).
Колектив дошкільного закладу забезпечує збалансований розвиток кожної дитини, реалізує в ній потребу до саморозвитку, самореалізації і самозбереження, формує базис особистісної культури відповідно до концепції Базового компонента та програми розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля».
Планування освітнього процесу здійснюється за лініями розвитку та сферами життєдіяльності дотримуючись тематичного підходу. З дітьми проводяться різні види занять за лініями розвитку: з мовленнєвого розвитку, з художньо-естетичного розвитку, з пізнавального розвитку, з фізичного виховання. Проводяться дидактичні ігри, спостереження, науково-дослідницька діяльність. За способом організації заняття: фронтальні, групові, індивідуально-групові.
В дошкільному закладі краще організована робота з безпеки життєдіяльності, логіко-математичного, музично-естетичного, фізичного, соціально-морального розвитку. Загалом добре організована робота з пізнавального, емоційно-ціннісного, креативного розвитку.
Систематично планується і проводиться організована та самостійна ігрова діяльність, яка включає різні види ігор. В кожній групі облаштовані осередки для організації ігрової діяльності. Рівень ігрових умінь і навичок у дітей достатній.
Значну увагу педагоги приділяють організації трудової діяльності, яка має велике розвивально-виховне значення. Діти залучаються до різних видів праці: господарсько-побутової, художньої праці, самообслуговування, праці в природі. В групах облаштовані куточки природи, чергувань. Кожна група має свій квітник, на якому з ранньої весни до пізньої осені цвітуть яскраві квіти. Діти з задоволенням працюють на городах, квітниках.
Слід відмітити активну участь педагогів у проведенні свят, розваг, організації концертів, виставок вихователів Прусак Л.М., Шевчук М.І., Пащак І.М..,Турчин Н.Л., Смоляр І.Г., Пилипів Л.Ю., Деркевич Г.В., Крихівської Л.В., Дворської М.Б., Гнатюк О.В., Беденкової М.І. муз керівників Типусяк Т.В., Цвігун Л.В., інструктора з фізкультури Кваснюк М.Й.

Методична робота в дошкільному закладі спрямована на підвищення фахової майстерності педагогів, сприяє створенню атмосфери творчості, психологічної перебудови стосунків в колективі, удосконаленню майстерності. Вона планується та здійснюється на діагностичній основі. На це спрямовані різні форми методичної роботи, як традиційні : педради, семінари, семінари-практикуми, консультації, так і інтерактивні форми роботи з колективом. Цінність таких форм роботи полягає в тому, що вони забезпечують зворотній зв’язок, обмін думками, аналіз конкретних ситуацій, пропаганду кращого педагогічного досвіду.
В дошкільному закладі організована творча група (керівник вихователь-методист Аніна Наталія Володимирівна).
Методична робота охоплює всіх учасників освітнього процесу: педагогів, дітей, батьків.
Всі педагоги задіяні в різних формах методичної роботи: обласні і міські семінари, опорний ДНЗ з безпеки життєдіяльності та цивільного захисту, школи педагогічної майстерності, методоб`єднання, практика для слухачів курсів підвищення кваліфікації вихователів. Педагоги дошкільного закладу беруть активну участь у методичній роботі міста.
Завідувач дошкільного навчального закладу Вірстюк Н.В. є керівником опорного дошкільного навчального закладу «Організація безпеки життєдіяльності та цивільного захисту у ДНЗ». На базі дошкільного навчального закладу було проведено семінар з безпеки життєдіяльності, перегляд занять та різних видів діяльності дітей для слухачів курсової підготовки ОІППО, методичного об’єднання вихователів, показове заняття з цивільного захисту для керівників дошкільних навчальних закладів
( 17.04.2019р.).
Дошкільний заклад є базовим для проходження практики слухачами курсів підвищення кваліфікації ОІППО та студентів Прикарпатського національного університету.
Одним із напрямків методичної роботи в ДНЗ є вивчення та впровадження новітніх педагогічних технологій та кращого педагогічного досвіду. Педагоги вивчають та впроваджують в практику роботи педагогічні технології, наукові ідеї, авторські програми.
Досвід вихователя Прусак Л.М «Краєзнавство як засіб національного виховання» схвалений ІМЦ і занесений в у картотеку ІМЦ управління освіти виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради картотеку ІМЦ .
Оформлено досвід вихователя Смоляр І.Г. «Розвиток творчих здібностей дітей в процесі художньої праці», вихователя Прусак Л.М. «Розвиток пізнавальної активності дітей в процесі ознайомлення з цілющими рослинами рідного краю», вихователя Дмитрів Я.З «Цікава математика з використанням ТРВЗ», Шевчук М.І. «Формування основ безпеки життєдіяльності у дітей дошкільного віку».
В дошкільному закладі працюють висококваліфіковані педагоги Шевчук М.І., Смоляр І.Г., Прусак Л.М., Деркевич Г.В., Дмитрів Я.З., Пащак І.М.,Гнатюк О.В., Беденкова М.І., які затверджені рішенням педагогічної ради від 01.09.2018 року наставниками молодих вихователів Демянів О.Л., Лютак М.В., Білатчук Т.І., Дворської М.В. Це сприяє зростанню педагогічної майстерності молодих педагогів.

Дошкільний навчальний заклад повністю укомплектований педагогічними кадрами та обслуговуючим персоналом. Трудовий колектив ДНЗ складається з 65 осіб, з них педагогів – 31, помічників вихователя – 13, обслуговуючого персоналу – 19, 1 медична сестра, шість педагогів у відпустці по догляду за дитиною до виповнення 3 років.
У ДНЗ налагоджена культура праці, створений хороший психологічний мікроклімат, високий рівень взаєморозуміння та співпраці між працівниками ДНЗ, педагогами та батьками. Колектив дружній, творчий. Плинності кадрів немає.
Педагогічні кадри мають спеціальну педагогічну освіту і постійно підвищують свій фаховий рівень. Впродовж 2018-2019 навчального року освітній та кваліфікаційний рівень педагогічних працівників значно зріс. У дошкільному закладі налічується 10 педагогів з кваліфікаційною категорією «спеціаліст вищої категорії», 3 педагогів з кваліфікаційною категорією «спеціаліст І категорії», 6 педагогів з кваліфікаційною категорією «спеціаліст ІІ категорії», 2 педагоги мають педагогічне звання «вихователь – методист», 1 педагог має звання «старший вихователь». Серед педагогічних працівників 5 молодих спеціалістів. Вихователь Шевчук М.І. нагороджена знаком «Відмінник освіти України».
Атестуються педагогічні працівники згідно з «Типовим положенням про атестацію педагогічних працівників» №1255/18550 від 14.12.2010 року та Змінами до Типового положення педагогічних працівників , затверджених наказом МОНмолодьспорту України від 20.12.2011 року за № 1473, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 10.01.2012 року за № 14/20327.
Атестація та курсова підготовка педагогічних працівників здійснюється відповідно до перспективного плану роботи. Всі педагоги працюють над творчими завданнями, систематично звітуються на засіданні педагогічної ради про виконання творчих завдань , ними зібраний матеріал для роботи з дітьми та батьками, розроблена система роботи, конспекти занять, доповіді. Система роботи педагогів, які атестуються, систематично вивчається завідувачем та вихователем-методистом .
Адміністрацією дошкільного закладу створюються умови для професійного вдосконалення. В цьому році 4 педагогів продовжують навчання у Прикарпатському національному університеті ім. В. Стефаника.

Впродовж 2018-2019 навчального року курси підвищення кваліфікації при ІФІППО пройшли 5 педагогічних працівників.
У цьому навчальному році атестовано 4 педагогічних працівників:
– на відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії “спеціаліст вищої категорії” вихователі Гнатюк О.В., Беденкова М.І., Пащак І.М., Дмитрів Я.З. Г.

Також в 2018-2019 навчальному році значна увага приділялась роботі з самоосвіти педагогів: проводились педагогічні читання для вихователів, музичних керівників, практичного психолога, інструктора з фізичної культури, на яких розглядались питання модернізації дошкільної освіти в Україні. Основна увага була приділена кроку до реорганізації та оновлення особистісно-орієнтованої моделі дошкільної освіти, зміщено акцент з дидактичного (обов’язкове засвоєння дітьми певного обсягу знань, умінь, навичок) на розвивальний та виховний аспекти, що в комплексі забезпечує формування компетентної особистості.
Вихователі закладу є активними учасниками роботи засідань методичних об’єднань.
Впродовж року педагогічні працівники під час освітньої роботи здійснювали комплексний підхід до виконання завдань програми розвитку дітей дошкільного віку «Українське дошкілля». Свою роботу вихователі будували на принципах науковості, послідовності, наступності в усіх вікових групах. Успішно використовували інноваційні педагогічні технології.
Слід зазначити, що реальний стан освітнього процесу підтверджує, що для досягнення моральної свідомості та поведінки в соціумі необхідно вихователям впроваджувати інноваційні технології, покращити розвивальне середовище в групах, спланувати роботу з батьками з використанням нетрадиційних форм роботи, приділяти належну увагу даному питанню впродовж наступного навчального року, працюючи над удосконаленням форм, методів і прийомів мовленнєвого розвитку дітей відповідно до новітніх наукових досягнень, реалізуючи особистісно – орієнтований підхід до дитини.
Проведено комплексне вивчення формування мовленнєво-розвивального середовища, шляхом використання технологій мовленнєвого розвитку в групах старшого дошкільного віку.) Результати вивченого заслухані на педагогічній раді (Протокол від 29.05.2019р. № 4).
Впродовж навчального року проводились:
– консультації для педагогічних працівників «Ігротерапія як засіб підвищення мовленнєвої активності в корекційно – відновлювальній роботі з дітьми логопатами», 25.10.2018р.; «Взаємозв’язок загальної, дрібної та мовної моторики», 26.10.2018р.;
– відкриті заходи, заняття з безпеки життєдіяльності «Про безпеку треба знати, про безпеку треба дбати» 17.04.2019 року (вихователі Пилипів Л.Ю., інструктор з фізкультури Кваснюк М.Й., музичний керівник Типусяк Т.В.., музично-спортивне свято «Світлофор» Крихівська Л.В., Кваснюк М.Й., урочисте відкриття автомайданчика, «Тепло родинного вогнища»- вихователь Пащак І.М., муз керівник Типусяк Т.В. (17.01.2019 року) «Українська мова – мова мого народу» 04. 05.2019р., спортивні розваги разом з батьками «Щоб бути здоровим і дужим, не треба бути байдужим»
( інструктор Кваснюк М.Й.), семінар практичний психолог Коргуник І.І. – семінар з інклюзивного виховання «Психолого-педагогічний супровід дітей з особливими освітніми потребами в розвитку» (практичний психолог Коргуник І.І., завідувачДНЗ Н.Вірстюк, вихователь-методист Аніна Н.В., логопед Довгошия М.Р.) грудень 2018 року.

Свою педагогічну майстерність педагоги підвищували на семінарах «Інтерактивні методи в роботі з дошкільниками». Мета такої роботи допомогти розкрити способи формування мовленнєво-розвивального середовища, мовленнєвої компетентності дітей старшого дошкільного віку, сприяти розвитку мовленнєвої особливості в процесі життєдіяльності дитини в спеціально організованому мовленнєвому середовищі.
Впродовж 2018-2019 навчального року проводився моніторинг рівня сформованості знань вихованців закладу, узагальнені результати педагогічного обстеження дітей на рівень засвоєння знань, умінь, навичок відповідно до вимог програми розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля». Порівнюючи середні показники рівня сформованості розвитку дітей старшого дошкільного віку (6-й рік життя) за освітніми лініями розвитку можна зробити висновок, що робота проводилась на достатньому рівні.
Такі показники свідчать про покращення рівня сформованості розвитку дітей старшого дошкільного віку (6-й рік життя) за лініями розвитку та сферами життєдіяльності на кінець навчального року.
Слід відмітити активну участь у проведенні свят, розваг, організації концертів, виставок вихователів Прусак Л.М., Шевчук М.І., Пащак І.М..,Турчин Н.Л., Смоляр І.Г., Пилипів Л.Ю., Деркевич Г.В., Крихівської Л.В., Дворської М.Б., Гнатюк О.В., Беденкової М.І. муз керівників Типусяк Т.В., Цвігун Л.В., інструктора з фізкультури Кваснюк М.Й.
в наступному навчальному році необхідно спрямувати роботу на:
Забезпечення комп’ютерною технікою на сучасному рівні;
– створення розвивального середовища;
– покращення організації ігрових осередків, придбання сучасних ігор, іграшок;
– підвищення ролі вихователя в організації ігрової діяльності дітей;
– забезпечення якості дошкільної освіти.
Проводилась психодіагностична робота з дітьми з порушенням мови з метою з’ясування наявності розвитку психічних процесів та надання психологічної допомоги цим дітям.
Відповідно до соціального паспорту в дошкільному навчальному закладі впродовж навчального року виховувались діти, які постраждали внаслідок ЧАЕС- 2 дітей.
Закон України «Про дошкільну освіту» (ст.7) стверджує, що першочерговим завданням дошкільної освіти є збереження та зміцнення фізичного, духовного, психічного здоров’я дитини. При вирішенні завдань річного плану пріоритетними у 2018 – 2019 навчальному році були і залишаються здоров’язберігаючі аспекти.
В закладі функціонує медичний блок, який обладнано згідно існуючих нормативних вимог, створено умови для проведення оздоровчих та фізкультурних заходів щодо формування у дітей мотивації здоров’я і поведінкових навичок здорового способу життя.
Така робота сприяє зміцненню здоров’я вихованців, про що свідчить паспорт здоров’я дітей закладу. За паспортом здоров’я відповідно до груп здоров’я відстежується значне поліпшення здоров’я дітей щодо діагнозів та зменшення гострої простудної захворюваності за групами.

Старшою медичною сестрою Пернаровською Г.С. впродовж навчального року проводився щомісячно аналіз захворюваності дітей.
У порівняні з минулим роком у 2018-2019навчальному році відвідування збільшилось на 5 %.
В закладі проводяться профілактичні заходи щодо зменшення захворюваності дітей:
– дотримання режиму дня;
– гігієнічні чинники;
– ранкова гімнастика;
– заняття з фізичної культури;
– фізкультурні хвилинки, паузи під час навчального процесу;
– Дні здоров’я;
– гімнастика пробудження;
– розваги, свята;
– пішохідні переходи;
– краєзнавчо – туристська діяльність;
– режим харчування;
– індивідуальна робота з фізичного виховання.

Колектив проводить кваліфіковану роботу по зміцненню і збереженню психічного і фізичного здоров’я дітей, обов’язковими фізкультурно – оздоровчими заходами в закладі є:
Спортивно – масові заходи( інструктор з фізкультури Кваснюк М.Й.)
– Змагання «Сильні та спритні» – вересень-листопад 2018;
– Веселі старти – 1 раз на квартал;
– Дні фізичної культури – 1 раз на півріччя;
– Фізкультурні свята – 2 рази на рік;
– Фізкультурні розваги – 1-2 рази на місяць;
– Дні здоров’я – 1 раз на місяць;
– Спортивні свята – 1 раз у квартал;
– Тижні фізкультури – січень, березень, червень.
Кількість дітей, які показали високий рівень фізичного розвитку збільшилось на 7%; достатній рівень фізичного розвитку зменшився на 5%;
середній рівень – зменшився на 1%; дітей з низьким рівнем фізичного розвитку немає.
Під час літнього оздоровлення дітей велика увага приділялась охопленню системним оздоровленням і загартуванням дітей всіх вікових груп, використанню цілющого впливу природних факторів, гнучкому, динамічному режиму та збалансованому харчуванню.
Удосконаленню роботи щодо створення умов для розвитку пізнавальної активності дітей, сприяло формуванню інтересу та позитивного ставлення до навколишнього світу.
З метою оздоровлення вихованців проводились такі види загартування:
– Ранковий прийом та гімнастика на свіжому повітрі.
– Повітряні ванни з використанням загально розвиваючих вправ.
– Денний сон з доступом свіжого повітря.
– Прогулянки на свіжому повітрі.
– Пішохідні переходи, екскурсії до парку, річки.
– Вмивання прохолодною водою впродовж дня.
– Масаж стоп ніг: ходьба по килимках.

Здійснюється постійний контроль за станом організації життєдіяльності дітей. З метою вивчення стану роботи щодо формування у дошкільників основ фізичної активності на основі комплексного підходу до створення здоров’язберігаючого середовища проведено тематичне вивчення в групах молодшого дошкільного віку .
Про результати тематичної перевірки про вивчення стану роботи, щодо формування у дошкільників основ фізичної активності на основі комплексного підходу до створення здоров’язберігаючого середовища». Результати тематичного вивчення заслухані на педагогічній раді
В дошкільному закладі ведеться постійна робота щодо виховання основ безпеки життєдіяльності дітей, а також попередження дитячого травматизму.
Дошкільний заклад є опорним в місті з цього питання.
Ця робота здійснюється через різні форми:
– заняття;
– розваги;
– педради;
– консультативна, лекційна робота з батьками;
– консультації;
– наочні матеріали;
– проведення «Тижня безпеки дитини».
«Тиждень безпеки дитини» з питань охорони життя і здоров’я, норм поведінки у надзвичайних ситуаціях в дошкільному навчальному закладі в 2018-2019 навчальному році проводився з 15.04.2019р. до 19.04.2019р. відповідно до наказу ДНЗ від 12.04.2019р. № 26 «Про проведення Тижня безпеки дитини».
В ДНЗ були проведені заходи «Тижня безпеки» з працівниками та батьками. Проведено показове заняття для керівників дошкільних навчальних закладів міста ( Н.Вірстюк), об’єктове тренування з евакуацією дітей та працівників у випадку виникнення пожежі,надання домедичної допомоги (Маряна Перчик)
Педагогами систематично та постійно проводиться робота з попередження травматизму. Питання попередження травматизму розглядаються на батьківських зборах, нарадах при завідувачу, виробничих нарадах, педагогічних радах тощо.

Упродовж навчального року було проведено:
– 4 педагогічні ради;
– 11 колективних переглядів занять;
– 14 планових консультацій для педпрацівників;
– 9 консультацій для батьків;
– майстер-класи (1 раз на квартал);
– 4 семінари – практикуми:
– «Організація життєдіяльності дітей та планування освітнього процесу ;
– «Становлення життєвої соціальної адаптації дошкільного віку шляхом ігротерапії»;
– «Формування гуманної особистості дітей раннього віку ;
– «Удосконалення практичних знань і навичок у дітей щодо ціннісного ставлення до власного здоров’я»;
– «Креативний підхід до формування моральних якостей як складової розвитку дитини дошкільного віку»;
– засідання школи молодого вихователя.
Вищезазначені методичні заходи сприяли підвищенню професійної компетентності педагогів, покращенню якості володіння традиційними та інтерактивними формами й методами роботи.

Перспективними напрямами методичної роботи на наступний період є:
– удосконалення системи рівня регулювання професійної компетентності педагогів на основі особистісно-орієнтованого підходу.
– впровадження інтерактивних форм роботи
– розроблення експрес-діагностики професійної компетентності вихователя.

У дошкільному навчальному закладі впродовж навчального року значна увага приділялась харчуванню дітей. Робота з організації харчування дітей здійснюється згідно з «Інструкцією по організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах».
Керівником закладу здійснюється постійний контроль за виконанням грошових та натуральних норм. Щомісячно аналізується стан харчування дітей в ДНЗ, це питання виноситься до порядку денного групових та загальних батьківських зборів, педрад, виробничих нарад.
Для правильної організації харчування на основі перспективного планування складається щоденне меню з вживанням свіжих овочевих салатів в літній та осінній періоди.
Постійний контроль за правильною організацією харчування дітей здійснюється завідувачем ДНЗ №19 Вірстюк Н.В., старшою медичною сестрою Пернаровською Г.С. Зауваження та відмітки про їх усунення фіксуються в картах контролю керівника, а також Радою з організації харчування. (Наказ по ДНЗ від 01.09.2018р. №65 «Про створення Ради по організації та контролю за харчуванням дітей ДНЗ № 19»).
В ДНЗ №19 організований контроль за якістю продуктів харчування, що надходять. Прийом продуктів від постачальників, аналіз стану проводиться в присутності старшої медичної сестри Пернаровської Г.С.
Усі продукти харчування, що надходять до ДНЗ, відповідають вимогам державних стандартів, супроводжуються накладними, сертифікатами якості, висновками санітарно-епідеміологічної експертизи.
Одним із важливих моментів контролю за якістю харчування дітей в ДНЗ є виконання затвердженого набору продуктів, що реєструється медсестрою в «Журналі обліку виконання норм харчування». На основі даних цього журналу кожні 10 днів проводиться аналіз, а в разі потреби – корекція харчування.
Якість ведення документації на харчоблоці та в коморі обумовлена відсутністю зауважень контролюючих органів.
Старша медична сестра Пернаровська Г.С. веде документацію щодо харчування дітей, разом з завідувачем та кухарем складає перспективне меню, меню-розкладку, здійснює контроль за харчуванням дітей, проводить санітарно-просвітницьку роботу серед батьків, контролює дотримання технології приготування їжі, вихід і якість готових страв, санітарний стан харчоблоку, дотримання правил особистої гігієни персоналом, відмічає в журналі здоров’я працівників харчоблоку своєчасність проходження медоглядів.
Адміністративно – господарська діяльність була спрямована на покращення матеріально-технічного стану ДНЗ та благоустрою території, створення кращих умов для перебування дітей у дошкільному закладі.
У 2018 році з міського бюджету на покращення матеріально-технічного стану закладу було виділено на придбання миючих засобів та туалетного паперу на загальну суму 13800 грн., на змішувачі, господарські товари 8546 грн., на придбання фарби 10515,96 грн., холодильник Самсунг» 13499грн.
У вересні 2018 року було відкрито автомайданчик, облаштовано за проект співфінансування. Благодійний фонд дошкільного навчального закладу № 19 «Троянда» «БФ «Троянда 19» прийняв участь у конкурсі проектів на умовах співфінансування проектів: 70% коштів з міського бюджету, плюс 30% коштів «БФ «Троянда 19» з проектом «Дитячий майданчик «Світлофор» з вивчення правил дорожнього руху»
Заяву було подано на вартість проекту 57 тисяч.
Однак з міського бюджету було виділено тільки 15 тисяч гривень. З рахунку благодійної організації було перераховано 17 тисяч гривень. Також надана спонсорська допомога на суму 10 тисяч гривень ( Василь Павлів, Крамар Вадим) Загальна вартість проекту склала 42 тисячі гривень
Здійснення технічних заходів щодо проекту реалізовувало ТзОВ «Комерційний центр», підприємець Каратник М.І. Було встановлено бруківку на площі 84 м2, виконано розмітку тротуару, велодоріжки, проїжджої частини дороги, встановлено дорожні знаки. (вересень 2018р.)
Придбання матеріалів (бруківки, щебеню, цементу) здійснив Благодійний фонд «Троянда 19» на суму 17 тисяч гривень .
Дорожні знаки придбала мама Антонович Катерина Іванівна на суму 2000 грн.
Реалізація даного проекту покращила розвивальний простір дошкільного закладу:
– створено умови для профілактики дитячого дорожньо-транспортного травматизму; навчання дітей безпечної поведінки в умовах дорожнього руху,
у дошкільнят формуються навички правильної поведінки на вулицях і дорогах.
В цьому році ми стали переможцями в конкурсі проектів з проектом «Облаштування дитячих майданчиків ігровим обладнанням в ДНЗ № 19 «Троянда». З міського бюджету виділено 45 тисяч гривень. Благодійний фонд перерахував 20 тисяч 85 гривень. Встановлено 2 ігрових атракціони та 1 пісочницю.
Використано спонсорські кошти на облаштування дитячих майданчиків: виготовлено 4 нових пісочниці, замінено кришки на 5 пісочних ящиках.

У 2018 році поступило 12400 гривень . Витрати становлять 23685 грн. Було перераховано 3600 гривень на офісні стільці і 20 тисяч 85гривень для придбання ігрового обладнання на майданчики.
В цьому році ми брали участь в конкурсі проектів бюджету участі з проектом «Облаштування дитячих майданчиків ігровим обладнанням в ДНЗ 19 «Троянда». Але нам не вистачило голосів і ми не стали переможцями. Дякуємо всім, хто віддав голоси за наш проект. На наступний рік прикладемо більше зусиль і думаю, що наш проект переможе.

Дякую всім батькам, які допомагають збагачувати розвивальне середовище в групах.
Особлива подяка п. Вадиму Крамару ( придбав 20 стільчиків для групи «Віночок» за 4 тисячі грн… Василь Павлів – лак для стільчиків, бруківка для автомайданчика на 7,5 тисячі) , з групи «Калинка» Олександру Сорохтею,
Чельцовій О.А., – директору благодійного фонду, Чепурній Т.В..- голові батьківського комітету
Гуцул Оксані з групи «Ромашка», Решевській Ірині ,
Активна бабуся Бойко Галина Петрівна 10 група – килим , сушка для посуду, тумба під акваріум, карнизи, посуд, меблі Семків Олександр тато Тимофія.
Група «Калинка» : придбано дитячі меблі на суму 9600 грн., килимове покриття на суму 2600 грн. , дидактичні посібники (загальна сума 14 тисяч)
Група «Веселка» допомога на суму 10046 гривень ( пісочниця – 2200грн.,
2 лавочки – 1700грн., 20 подушок 1300 грн.,посуд, канцтовари)
Особлива допомога батькам 06 групи «Незабудка» в попередні роки і цього року придбали дидактичних посібників та обладнання на суму 5853 гривні.
В цьому році придбали меблі в туалетну кімнату, порохотяг, іграшки, посуд.
08 група «Гуцулочка» – пісочниця, меблі.
Група «Сонечко» – придбано за бюджетні кошти шафа-купе та дитячі стільчики 30 шт. на суму 24 тисячі, за благодійні внески закуплено доріжку в роздягальню – 2тис. грн.., тюль – 3200 грн.,посуд, дидактичні посібники на суму 3тисячі 300 грн. Люба Скаковська , Вікторія Кулачек).
Подяка групі «Писанка» – виготовили пісочницю ( Андрій Кубай) -1500грн., поповнили розвивальне середовище на суму 3тисячі грн.
Батьківські комітети груп надали благодійну допомогу для ремонту групових приміщень і поповнення ігрового середовища .
В групі «Дзвіночок» проведено ремонт групового приміщення,виготовлено кухонний куток, поновлено дитячі столи.
Ми вдячні всім за особисту участь в проведенні ремонтних робіт та збагаченні матеріально-технічного стану навчального закладу.
Пріоритетними напрямками у сфері матеріально-технічного і навчально-матеріального забезпечення освітньої діяльності залишаються обладнання і оснащення:
• педагогічного процесу;
• усіх видів діяльності дітей та їхнього побуту;
• фізкультурно – оздоровчої та медичної бази;
Важливим питанням для вирішення залишається ремонт асфальтного покриття , брукування. Неодноразово зверталася за допомогою до міського голови та директора департаменту. Обіцяють часткове виділення коштів при перегляді бюджету на ІІ півріччя 2019 року.
Наш ДНЗ включено в програму НЕФКО по утепленню фасаду, даху, заміна опалення, вентиляції, вхідних дверей. Чекаємо на виділення коштів. Проектна документація вже виготовлена.
Відповідно до соціального паспорту в дошкільному навчальному закладі впродовж навчального року виховувались діти пільгових категорій, яких налічується 71дитина , з них: діти батьків учасників АТО – 11, з багатодітних сімей – 33, з малозабезпечених сімей – 17, двійнята – 8, які постраждали внаслідок ЧАЕС- немає. Роботу здійснювала громадський інспектор Коргуник І.І. Батькам надавалися пільги по оплаті за харчування дітей.
Особливу увагу приділяли впровадженню наступності ДНЗ і школи. Керувалися Інструктивно-методичними рекомендаціями щодо забезпечення наступності дошкільної та початкової освіти (лист МОН України від 19.04.2018 № 1/9-249). Тісно співпрацюємо з СШ № 1 та 17. Здійснювали освітню діяльність спільно і системно — всім педагогічним колективом. Лише об’єднавши зусилля педколективів закладів дошкільної і початкової ланок шкільної освіти, а також отримавши підтримку батьківської громади можливо забезпечити психологічно виважений і успішний для дитини перехід з попереднього рівня освіти на наступний.

В наступному навчальному році необхідно спрямувати роботу на:
забезпечення комп’ютерною технікою на сучасному рівні;
– збагачення розвивального середовища;
– покращення організації ігрових осередків, придбання сучасних ігор, іграшок;
– підвищення ролі вихователя в організації ігрової діяльності дітей;
– забезпечення якості дошкільної освіти;
– облаштування ресурсної