Напрями діяльності  на  2023-2024 н.р.

 

  • Збереження та зміцнення здоров’я дітей та безпека їх життєдіяльності в  умовах воєнного стану.
  • Створення розвивального середовища для гармонійного розвитку особистості дитини.
  • Виховання національних та морально-духовних  цінностей у дошкільників.
  • Формування соціальної компетентності майбутніх школярів у співдружності з родиною.
  • Розвиток пізнавальної активності та формування художньо-естетичної культури у дітей .

Головні завдання діяльності  закладу на

2023-2024 н.р.

Задля  розв’язання  науково-методичної проблеми  закладу дошкільної освіти:

” Формування  компетентної особистості дошкільника через інтеграцію традиційних та інноваційних методик , якісної підготовки дітей  до Нової української школи”:  діяльність педагогічного колективу спрямовуватиметься на реалізацію

                               таких  ГОЛОВНИХ  ЗАВДАНЬ  :

1.Продовжувати формувати ціннісне ставлення до власного здоров’я, безпеки життєдіяльності дітей та забезпечення необхідних умов якісного інклюзивного навчання в ЗДО і родині , сторювати емоційно-позитивний  мікрокліматміж усіма сторонами освітньо-виховного процесу в період воєнного стану.

2.Посилити роботу з формування основ національної свдомості дошкільника ,шляхом інтегрованих  підходів до національно-патріотичного і духовного виховання.

3.Оптимізувати предметно-просторове і розвивальне середовище для освітньої діяльності з дошкільниками, використовуючи мультисенсорний підхід.

4. Розвивати пізнавальну активность та формування художньо-естетичної культури у дітей через впровадження сучасних образотворчих технологій, активізацію творчого потенціалу усіх учасників освітнього процесу.

 

Освітні програми 

Освітній  процес здійснюється  відповідно до вимог Базового компонента дошкільної освіти (2021р.) і :

комплексної програми розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля» ( О.І.Білан,  за ред.  О.В .Низковської. 2021р.).

Парціальних програм: 

–  програма національно-патріотичного виховання дітей дошкільного віку «Україна – моя Батьківщина» ( О.Каплуновська, І. Кичата. 2016 р.)

-програма з морального виховання дітей дошкільного віку «Скарбниця моралі» (Л. В. Лохвицька. 2019 р.)

-програма з основ здоров’я та безпеки життєдіяльності дітей дошкільного віку “Про себе треба знати, про себе треба дбати” (Л. В. Лохвицька. 2018 р.)

-програма з фізичного виховання дітей “Казкова фізкультура” (М.Єфименко. 2016 р.)

 Парціальні освітні програми для додаткових освітніх послуг:

 «Англійська мова для дітей дошкільного віку» ( авт. Т.Шкваріна, І.Кулікова. )

« Дитяча хореографія» ( авт. А.Шевчук. )

Програми для роботи з дітьми з особливими освітніми потребами:

-розвивальна програма “Мандрівка у країну любові та доброти” (автор-укладач практичний психолог  ЗДО 19 “Троянда” Коргуник І.І. )

-розвивальна програма “Забави для малят” (автор-укладач практичний психолог ЗДО 19 “Троянда” Коргуник І.І. )

-методичний посібник “Лабіринти емоцій і інтелекту: профілактика емоційних порушень у дошкільників”(авторський колектив практичних психологів ЗДО м.Івано-Франківська,2018р.)

-програма “Корекційно-розвиткова робота з дітьми із загальним та фонетико-фонематичним недорозвиненням мовлення” (авт.І.Кравцова, 2019 р.)

 

Освітня програма ЗДО 19 “Троянда”

Заходи по БУЛІНГУ

Булінг