Заклад дошкільної освіти №19 «Троянда»


головні відомості

 

Директор закладу дошкільної освіти:

Вірстюк Надія Василівна

5 березня 1957 р.н.

Освіта повна вища, Рівненський педагогічний інститут, 1978 р.

Спеціальність – педагогіка і психологія (дошкільна),

кваліфікація – викладач дошкільної педагогіки і психології, методист по дошкільному вихованню.

Курсова перепідготовка- 2019 р.

Атестація- 2020 р.

 

Вихователь-методист:

Аніна Наталія Володимирівна

5 червня 1957 р.н.

Освіта повна вища, Рівненський педагогічний інститут, 1978 р.

Спеціальність – педагогіка і психологія (дошкільна),

кваліфікація – викладач дошкільної педагогіки і психології, методист по дошкільному вихованню.

Курсова перепідготовка – 2020 р.

Атестація- 2021 р.

Кадрове забезпечення

 За штатним розписом кількість посад – 71,84.

Фактично працює 65 фізичних осіб, з них педагогів – 34.

 

Рівень кваліфікації педагогічного і медичного складу

 

Посада
К-ть вища кате-горія I категорія II категорія           Освіта   

Не атес-товано

“Вихо-ватель-методист” (педагогічне звання)
вища освіта,

бакалавр

 

молод.

бакал.

 

Завідувач 1
Вихователь-методист 1 1 Старший вихователь
Вихователь

Асистент вихователя

21

 5

10

 

5

 

3

 

 

21/1

3

 

1

2

1

 

Музкерівник 3 2 1
Інструктор з         фізкультури 1 1 1
Психолог

Вчитель англійської мови

Хореограф

1

2

 

1

 

1(вих)

 

 

1

2

1

 

1(муз.кер)

 

Старша медсестра
2    1  1    
Всього
34 13 5 4 34 4 2 2

 

Список педагогічних кадрів

Список 2 педагогічн кадрів-23-24