Нормативно -правова база з інклюзивної освіти

Порядок організації інклюзивного навчання у закладах дошкільної освіти:

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/530-2019-%D0%BF#Text

Примірне положення про команду психолого-педагогічного супроводу дитини з ООП в закладі загальної середньої освіти та дошкільної освіти:

https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-primirnogo-polozhennya-pro-komandu-psihologo-pedagogichnogo-suprovodu-ditini-z-osoblivimi-osvitnimi-potrebami-v-zakladi-zagalnoyi-serednoyi-ta-doshkilnoyi-osviti

Методичні рекомендації про організацію освітнього процесу дітей з ООП у 2022/2023 навчальному році:

https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-organizaciyu-osvitnogo-procesu-ditej-z-osoblivimi-osvitnimi-potrebami-u-20222023-navchalnomu-roci

Про визначення рівня підтримки у дітей з особливими освітніми потребами, які здобувають дошкільну освіту в інклюзивних групах:

https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-viznachennya-rivnya-pidtrimki-u-ditej-z-osoblivimi-osvitnimi-potrebami-yaki-zdobuvayut-doshkilnu-osvitu-v-inklyuzivnih-grupah

Порядок забезпечення допоміжними засобами для навчання осіб з особливими освітніми потребами у закладах освіти:

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1289-2020-%D0%BF#Text

Типовий перелік допоміжних засобів для навчання (спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку) осіб з особливими освітніми потребами, які навчаються в закладах освіти:

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0582-18#Text

Асистенти вихователів ЗДО №19 “Троянда” 

                                                                     

Боднар Олена Романівна- асистент вихователя

Стаж роботи- 9 років

Робота асистента вихавателя Боднар О.Р.

 

 

 

Гіль Олександра Миколаївна – асистент вихователя.

Стаж роботи – 1 рік

Робота асистента вихователя Гіль О.

 

 

Остапів Наталія Романівна – асистент  вихователя

Стаж роботи – 1 рік

Робота асистента вихователя Остапів Н.Р