наказ про батьківську плату 2024р 43

В 2022-2023 навчальному році діяльність педагогічного колективу спрямована на реалізацію таких  проблемних питань:

1) Формувати ціннісне ставлення до власного здоров’я, безпеки життєдіяльності дітей та забезпечення необхідних умов якісного інклюзивного навчання в ЗДО і в родині. Оптимізувати предметно-просторове і розвивальне середовище, для забезпечення всіх учасників освітнього процесу в особливих умовах воєнного стану.

2) Підвищити якість освітньої діяльності  закладу шляхом вивчення та впровадження в практику роботи ЗДО нового Державного стандарту дошкільної освіти (2021 р.) . 

3) Продовжити роботу по створенню умов для виховання патріотично-свідомого дошкільника з високими морально-духовними якостями  засобами національно -патріотичного виховання.

4) Розвивати пізнавальний інтерес дошкільників через застосування інноваційних методик і практик в роботі над формуванням екологічної культури дошкільника.